کرونا رو بیار تو خونه، عیدُ ببر از خونه

” کرونا رو بیار تو خونه، عیدُ ببر از خونه “

 

طنزل قسمت سوم تو این شب های خونه نشینی لبخند رو مهمون خونه ها تون کنید.

با اچ پازل همراه باشید.

در این روز های پر تلاطم، آمدن عید نوروز می تواند یک چالش جدی تلقی شود. زیرا فرهنگ ایرانی فرهنگ دوستی و رفت و آمد با اقوام و دوستان در این ایام است. چیزی که به مراتب توصیه نمی شود و پیشنهاد میشود تا جاییکه برایتان مقدور است با کسی در ارتباط نباشید و در خانه قرنطینه باقی بمانید.