سعید نصرت آبادی

سعید نصرت آبادی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

هم بنیانگذار Hpuzzle
بنیانگذارشصت ثانیه با تغذیه
شماره نظام پزشکی: ت-7623
کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی، فعال حوزه رسانه و آموزش بیمار، دارای سابقه پژوهشی و بالینی در حوزه تغذیه و رژیم درمانی

زهرا نامخواه

زهرا نامخواه

کارشناس ارشد تغذیه بالینی

هم بنیانگذار Hpuzzle
شماره نظام پزشکی : ت- 7604
کارشناس ارشد تغذیه بالینی، رتبه 7 کشوری و 1 سهمیه در آزمون کارشناسی ارشد سال 98-97، دانشجو دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدرس و مشاور کنکور در مقطع ارشد و دکترا رشته علوم تغذیه گروه آموزشی دکتر عتباتی(حامی من)،دارای سابقه کار بالینی در بیمارستان های تهران، متعهد و سخت کوش

مرضیه پور کرمان

مرضیه پور کرمان

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

عضو تیم تحقیق و توسعه Hpuzzle و مسئول فنی
شماره نظام پزشکی : ت- 8464
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی و کارشناس ارشد علوم تغذیه
سابقه ی انجام فعالیت های مرتبط با آموزش افراد در حوزه ی سلامت، دارای سابقه ی رژیم درمانی بالینی و فعالیت های پژوهشی در زمینه ی تغذیه

سیده فاطمه حسینی

سیده فاطمه حسینی

کارشناس ارشد تغذیه بالینی

عضو تیم تحقیق و توسعه Hpuzzle
شماره نظام پزشکی: ت- 7254
عضو انجمن تغذیه ایران، کارشناس ارشد تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اینترن تغذیه بالینی، دارای سابقه کار بالینی در بیمارستان های شریعتی، ضیاییان و نفت تهران

مینا احمدزاده

مینا احمدزاده

کارشناس ارشد تغذیه بالینی

عضو تیم تحقیق و توسعه Hpuzzle
شماره نظام پزشکی: ت- 7582
کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اینترن تغذیه بالینی - با سابقه کار بالینی در بیمارستان های مشهد، تهران و کلینیک های رژیم درمانی، مشاور و مدرس کنکور گروه آموزشی دکتر عتباتی

غزاله رضایی

غزاله رضایی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

عضو تیم تحقیق و توسعه hpuzzle
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
شاعر و طنزپرداز
رژیم درمانی و مشاوره تغذیه در بیمارستان های امام رضا، جواد الائمه،امید و مراکز درمانی دیالیز و دیابت
فعالیت های تحقیقاتی در زمینه دیالیز و رژیم های کلیوی

رسول غفاریان انصاف

رسول غفاریان انصاف

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

عضو تیم تحقیق و توسعه Hpuzzle
شماره نظام پزشکی: ت- 7622
عضو انجمن تغذیه ایران، کارشناس ارشد علوم تغذیه، مترجم کتاب تغذیه و رژیم درمانی کراوس، سابقه کار تخصصی ترجمه در حوزه پزشکی و تغذیه، سابقه کار بالینی در حوزه تغذیه