اچ پازل تیم

معرفی اچ پازل

اچ پازل در واقع یک پلتفرم است که به عنوان دستیار هوشمند متخصص تغذیه شناخته می شود. در این پلتفرم متخصص تغذیه می تواند از به روز ترین متد روز برای رژیم دهی استفاده نماید و در کنار آن از خدمات گرافیکی و مدیریت پرونده آن نیز استفاده نماید.