تغذیه در سرطان

1401/9/1 15:59:36 26ام آبان, 1401|سرطان|

اتخاد تصمیم درست در تغذیه در سرطان به خصوص در اطفال مبتلا به سرطان، تحت شیمی درمانی و یا کورتون تراپی، علاوه بر آنکه به بهبود بهتر آنها کمک می کند، همچنین در روند درمان آنها و نیز کاهش [...]